Dr. Fodor Miklós
Igazságügyi elme- és drogszakértő

Az igazságügyi elmeorvos (pszichiáter) tevékenységi köre:

Büntető ügyek

Az igazségügyi elmeszakértő igénybevétele kötelező, ha az eldöntendő kérdés tárgya:

A vádlott szenved-e most vagy a cselekmény elkövetésekor gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban, személyiségzavarban, vagy más kóros elmebetegségben.

Amennyiben igen, az elmeszakértő megállapítja, hogy a betegsége képtelenné teszi-e őt cselekménye következményeinek felismerésében, vagy csak korlátozza abban.

 

Kábitószerfüggőséggel kapcsolatos szakértések:

Ha a büntetőeljárás adatai alapján felmerül, hogy a vádlott kábítószerfüggőségben szenved a büntető ügyben eljáró hatóság igazságügyi pszichiáter szakértőt rendel ki. A drogszakértő köteles a vizsgálat alapján megerősíteni vagy kizárni a kábítószerfüggőséget.


Alkoholos állapotokkal kapcsolatos szakértések:

Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősségről az alkoholos állapot megjelenésének alábbi formái között kell állást foglalni:

  • normál vagy szokványos részegség,
  • patológiás részegség,
  • abortív patológiás részegség
  • fennáll-e alkoholfüggőség?

 

Polgári ügyek

Az igazságügyi orvosszakértő, elmeszakértő köteles nyilatkozni arról, hogy a megvizsgált személynek:
1.) az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - elmebeli állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt - állandó jelleggel teljesen hiányzott-e, illetőleg, hogy
2.) az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - elmebeli állapota, szellemi fogyatkozása vagy valamilyen kóros szenvedélye miatt - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent-e?

A cselekvőképesség bármely jognyilatkozat érvényességének meghatározó feltétele, hiányának vagy csökkent voltának következményei leggyakrabban a következő kérdésekkel kapcsolatban merülhetnek fel:

A polgári anyagi jogban: a szerződéskötésnél - az érvénytelenség megállapításánál.

A családjogban: a házasság érvénytelenségének kimondásánál, az örökbefogadó szülő jogállása, a szülői felügyelet, a gyámrendelés, a házassági vagyonjog egyes kérdéseiben.

 

Akár az érvénytelenség megállapítása a per tárgya, akár a perbeli cselekvőképesség vitás, pszichiáter szakértő kirendelésére kerül sor. A pszichiáter szakértőtől véleményt kérhet a bíróság
1.) valamely jognyilatkozat előtt, illetve általában a vizsgálatot követő időszakban a cselekvőképesség megítélésére, vagy
2.) valamely jognyilatkozat visszamenőleges érvényességének megállapítására (a későbbi állapot vizsgálata, a peradatok, kórházi zárójelentések, boncolás jegyzőkönyv értékelése alapján).

A gyermekelhelyezés iránti perekben felmerülhet annak szükségessége, hogy a gyermeknevelésre való alkalmasság is pszichiátriai szakértői vizsgálatra és véleményezésre kerül sor abban az esetben, ha valamelyik fél előzményi adataiban vagy aktuálisan pszichés betegség, gyógykezelés szerepel. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat eredménye bizonyítékként felhasználható a per során.